Børnehuset Himmelblå
 

Vores Bus

BØRNEBUSSENS VENNER

Vi har en bus, som hele huset frit kan benytte til ture ud af huset.

Men da udgifter til en bus ligger ud over børnehavens budget, blev foreningen Børnebussens Venner stiftet i 1995.

Børnebussens Venner er en forældreforening som har til opgave at skaffe midler til drift og vedligeholdelse samt anskaffelse af institutionens bus. Der afholdes diverse arrangementer ligesom medlemskab kan tegnes ved henvendelse til personalet.

Børnebussens Venners bestyrelse består af 4 forældre og 1 personale repræsentant.

Der afholdes generalforsamling i forbindelse med afholdelse af valg til forældreråd.