Børnehuset Himmelblå
 

FORÆLDRESAMTALER:                 

 

Der afholdes to forældresamtaler i barnets vuggestuetid, en 3 mdr. og overgang til børnehave samtale og tre forældresamtaler i barnets børnehavetid, en 3 mdr., en midtvejs og en overgang til skole samtale. Her drøftes barnets trivsel og udvikling.

Herudover er forældrene altid velkomne til at bede om samtaler om barnet eller vedr. institutionens arbejde, hvis man føler, der er emner, der skal drøftes. Omvendt indkalder personalet også altid til en samtale, hvis der er behov.