Børnehuset Himmelblå
 

Samarbejde

Børn og familie.

 

Børn og Familieafdelingen er pædagogisk/psykologisk rådgivning i Sønderborg kommune. Det er et team af socialrådgivere, talepædagoger, ergoterapeuter og psykologer som står til rådighed for såvel institutioner som forældre, hvis man har behov for pædagogisk/psykologisk rådgivning, talepædagog eller ergoterapeut.

https://sonderborgkommune.dk/raadgivning-og-vejledning-til-foraeldre-dagtilbud-og-skole