Børnehuset Himmelblå
 

Trafikpolitik

Dagtilbud Område 9 Broager-Gråsten, december 2013

 

Trafikpolitik for Dagtilbud Område 9 Broager-Gråsten

På opfordring fra Kredsrådet, som er det øverste samarbejdsorgan mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de syd- og sønderjyske kommuner, har vi i Dagtilbud Område 9 Broager-Gråsten hermed formuleret en trafikpolitik, som sætter trafiksikkerheden i fokus.

Trafikpolitik

Dagtilbud Område 9 Broager-Gråsten har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for de enkelte afdelinger og dagplejens arbejde med trafiksikkerhed.

 

I Område 9 har vi valgt at lave en trafikpolitik, der tager udgangspunkt vores arbejde med trafiksikkerhed:

·         Vi anerkender vor rolle i forhold til mindre børns trafiktræning og trafiksikkerhed.

·         Vi vil arbejde for, at alle børn i institutionen får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder i institutionens dagligdag, i forbindelse med ture og ved særlige begivenheder i løbet af institutionens åbningstid.

·         Den overordnede trafikpolitik udarbejdes af områdebestyrelsen hvorefter der tilføjes det særlige for den enkelte afdeling. Dette særlige aftales mellem personalet og forældrerådet og evalueres årligt.

Mål for indsatsen:

·         At øge opmærksomheden hos børn, forældre og ansatte på at færdes sikkert i trafikken ved at overholde regler og aftaler.

·         At øge børnenes viden om trafik.

·         At personalet er bevidste om at være rollemodel og underviser i trafikken.

Indsats for 2014:

(her evalueres årets indsats og planlægges næste års indsats for området. )

Gåture:

·         Institutionen har sammen med forældrene et fællesansvar for, at børnene lærer at begå sig i trafikken sammen med andre.

Alle børn uanset om det er dagpleje, vuggestue eller børnehave skal iføres en refleksvest når matriklen forlades ligeledes skal de vokse (rollemodeller) børnene skal have veste på både sommer og vinter.

Børn der er synlige (sidder op) i barnevogne skal også have veste på, da det gør alle synlige.

Hvis vesten er til gene for barnet i leg, kan den tages af. Trafikpolitikken gælder hvor der er trafik.

·         Børn skal gå hånd i hånd to og to eller med et hjælpemiddel (gåven)

·         Alle børn tælles inden turen starter og ved afslutning.

Cykle:

·         Alle børn uanset om det er dagpleje, vuggestue eller børnehave skal iføres en refleksvest når matriklen forlades, ligesom de voksne.

Alle børn uanset om det er dagpleje, vuggestue eller børnehave skal iføres en refleksvest når matriklen forlades ligeledes skal de vokse (rollemodeller) børnene skal have veste på både sommer og vinter.

  • Børn der er synlige (i Christianiacykler) skal også have veste på, da det gør alle synlige.

·         Børn og voksne har cykelhjelme på når matriklen forlades.

·         Hver afdeling udarbejder politik for brug af cyklehjelme på legepladsen.

·         Cyklerne der bruges udenfor matriklen skal opfylde færdselslovens bestemmelser.

Trafik til og fra institutionen og dagplejen.

·         Forældre og personalet opfordres kraftigt til at være gode rollemodeller for alle børn i forhold til, hvordan vi opfører os i trafikken dvs ned i fart, se efter børn, mv

På afdelingernes parkeringsplads:

·         Vi beder forældrene køre forsigtigt og udvise stor agtpågivenhed.

·         Forældrene har ansvar for, at deres børn ikke leger mellem bilerne og løber rundt.

Forældrenes opgave:

·         At være gode rollemodeller for deres børn

·         Lære deres børn om trafiklys og fodgængerfelter

·         Lære deres børn at se sig godt for ved at bruge venstre-højre-venstre metoden

·         Lade børnene vise, hvornår det er sikkert at gå over vejen

Vedtaget på områdebestyrelsesmøde 18. juni 2014. Opdateret i bestyrelsen d. 21. april 2015