Børnehuset Himmelblå
 

Kontaktbesøg

I Broager er der tilknyttet fire dagplejere til Børnehuset Himmelblå.

Det betyder rent formelt at lederen af Børnehuset Himmelblå, Karina Franson Møller, også er lederen for den afdeling af dagplejen

Pia Albrechtsen er dagplejepædagog og vil føre tilsyn i dagplejehjemmene og være en aktiv del af legestuen og følge det enkeltes barn udvikling og trivsel, samt støtte dagplejeren i, at give barnet optimale udviklingsbetingelser.

Det betyder, at I vil blive kontaktet af Pia, når jeres barn skal starte i dagplejen, hvor I vil få henvist til en af de fire dagplejere.

 

Kontaktmøde

Før jeres barns opstart i dagplejen afholdes et kontaktmøde i dagplejehjemmet. Her deltager barn, forældre, dagplejer og leder.

Ved dette møde får I som forældre indtryk af dagplejehjemmet samtidig med, at I får mulighed for at stille spørgsmål om dagplejen og fortælle om barnets adfærd og vaner.

I aftaler også de praktiske ting vedr. dagplejen, herunder plejetider.